Pernilla Videhult Pierre är vinnare i årets upplaga av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) program Mentor4Research. Hon är postdoktoral forskare inom hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska institutet och Uppsala universitet och studerar hörselskador orsakade av cancerläkemedel och hur man minimerar påverkan av dessa skador.

Pernilla Videhult Pierre får ett forskningsstipendium på 100 000 kronor för att hon gått den längsta vägen från inomakademisk forskning till att kommersialisera sina resultat. Hennes mentor i programmet har varit Neil Yman, GlaxoSmithKline.