ST-läkarna på ögonkliniken vid Skånes universitetssjukhus delar årligen ut ett vandringspris som ska premiera en person som under året, oberoende av yrkestillhörighet, utfört stora utbildningsinsatser.

2014 års pris går till Björn Hammar med följande motivering: »Björn Hammar är en person som med sina enastående pedagogiska ansträngningar alltid håller en mycket hög nivå i sin strävan att utbilda och handleda klinikens ST-läkare. Han är ett föredöme för andra genom att alltid vara tillgänglig för konsultation och diskussion, avseende såväl banala som komplicerade patientfall, och att han genom sitt ödmjuka förhållningssätt förmedlar den kliniska fingertoppskänslan vid svåra bedömningar. Det som särskilt utmärker Björn Hammar är att han återkommande anstränger sig utöver det som förväntas av honom, oavsett utbildningsmomentets karaktär.«