Foto: Johan Wingborg

Kungl Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin till Kaj Blennow, professor och forskningsledare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt chef på Neurokemiska laboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Anslaget uppgår till 10 miljoner kronor. Kaj Blennow har gjort stora framsteg inom alzheimerforskningen och fokuserat på analysmetoder, främst genom biomarkörer som kan visa att det skett en sammanklumpning av proteiner i hjärnan. Sammanklumpningarna leder till störd nervcellsfunktion och en förtvining av nervcellerna och deras synapser, och är bakgrundsmekanismen till alzheimer. Målet med projektet och forskarprofessuren är att utveckla högkänsliga biomarkörer för de centrala sjukdomsmekanismerna vid alzheimer. En förhoppning är att det i framtiden ska gå att utveckla metoden så pass mycket att blodtest för alzheimer blir verklighet.