Pierre de Flon, överläkare i neurologi vid Östersunds sjukhus, har av Jämtlands underläkare utsetts till 2014 års handledare. I motiveringen framförs bl a: »Pierre är en förebild som handledare genom att alltid prioritera handledning, och genom att lägga ner mycket tid och eftertanke på att planera, genomföra och utvärdera handledningen. Att som ST-läkare ha Pierre som handledare är en dröm! Schemalagd handledning varje vecka är en självklarhet, och med fast hand guidar och utmanar han sina adepter till ett alltmer självständigt och samtidigt reflekterande arbetssätt. Pierre är som handledare lyhörd, har alltid en tanke bakom det han gör, och finns alltid till hands, redo att undervisa och guida i både stora och små spörsmål.«