ST-läkarnas vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna delar varje år ut ett Grand prix till tant Prüzelius minne för excellent kliniskt handledarskap. Priset för 2014 tilldelas Joachim Luthander, biträdande överläkare vid sektionen för infektion och allmänpediatrik. Deras motivering lyder: »Joachim Luthander är en förebild. En engagerad och varm pediatriker som bryr sig om patienter liksom kollegor. Han är påläst och tålmodig och tar sig tid att utbilda och ge råd oavsett hur mycket han har att göra. Han är även en fantastisk kollega som ser när det varit extra tufft och visar uppskattning.«