Läkarstudenterna på termin 8 vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, har till bästa kliniska handledare höstterminen 2014 utsett specialistläkaren i anestesi och intensivvård, Paulina Gyllerup med följande motivering:

»Med sin positiva utstrålning och vilja att dela med sig av sina kunskaper engagerar hon oss studenter på ett utmanande och mycket lärorikt sätt. Hon tar hjälp av andra kollegor, såväl sjuksköterskor som läkare, för att ge oss en bredare förståelse för anestesins verksamhet. I den påtagliga stress som alltmer tar över sjukvården är det få saker som motiverar en student så mycket som en hängiven handledare.«