Läkarstudenterna på termin 8 vid Helsingborgs lasarett, del av medicinska fakulteten i Lund, har utsett Andreas Forsvall, specialistläkare i urologi vid enheten för kirurgi och urologi, till mottagare av det pedagogiska priset för höstterminen 2014.

Studenterna utser en pristagare bland lärare eller handledare som har gjort extra förtjänstfulla pedagogiska insatser inom undervisning och handledning under terminen.