Aroseniusfondens forskningsanslag/pris för 2014 på 400 000 kronor har tilldelats Roza Chaireti, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet.

Hon får anslaget för projektet »Globala hemostatiska metoder som ett mått av behandlingseffekt efter administrering av ’bypassing agents’ till patienter med hemofili med inhibitorer«.