Sylf Stockholm har nu delat ut det årliga handledarpriset »Guldkornet« till en person som genom sitt handledarskap har förgyllt den kliniska vardagen för underläkare i Stockholm.

Årets pristagare är Bijan Darvish som är verksam vid ANOPIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. I motiveringen till priset framförs att Bijan har en absolut föredömlig förmåga att fokusera på medicinsk kompetens i kombination med medmänsklighet och pedagogik/ledarskap. Han har en oöverträffad vilja och förmåga att vara närvarande när ST-läkaren behöver det, allt för ST-läkarens välbefinnande. I den kliniska situationen låter han ST-läkaren leda handläggningen under en pedagogisk diskussion i syfte att optimera lärandet. Bijan ger adekvat och icke-dömande feedback på alla aspekter av ST-läkarens hantering av situationen. Han är ett föredöme både som anestesiolog, pedagog och kollega.