Sylf Södermanland har utsett Erik Kullman, ST-läkare vid kirurgkliniken, Nyköpings lasarett, till mottagare av 2014 års handledarpris.

Motiveringen till utmärkelsen lyder som följer: »För sitt unikt brinnande intresse för undervisning och för att han aldrig försitter ett tillfälle att undervisa bedside i den kliniska vardagen. Många gånger har han rusat runt i korridoren frågandes efter en underläkare för att visa ett kliniskt fynd. Erik är pedagogisk, tydlig och duckar inte för några frågor. Även med svåra patienter, där inget bra svar finns, ger han stöd till att ta egna beslut. Erik finns aldrig mer än ett samtal bort och tar sig tid, som inte alltid finns, att svara på frågor. Han har alltid ett uppmuntrande ord efter en hård nattjour och ser verkligen sina yngre kollegor. Sammanfattningsvis är Erik en skicklig läkare, strålande pedagog och utomordentlig medarbetare.«