Avgångsklassen på läkarprogrammet i Linköping har traditionsenligt delat ut Kandidat Kork-priset till den handledare under utbildningen som fått den mest korkade kandidat att kunna förstå.

Priset för höstterminen 2014 går till Marie Blomberg, docent och överläkare på kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, och motiveringen lyder: »Marie Blomberg får priset för sin entusiasmerande föreläsningsteknik med en förmåga att inte bara engagera utan också med tydlighet förmedla det essentiella i obstetrikens komplexa värld. Genom humor och gedigen kunskap inspirerar terminens Kandidat Kork till vidare inlärning och förblir en förebild för oss som läkare inom vilket fält vi än må välja!«