Sylf Örebro delar årligen ut utmärkelsen »Ledstjärnan« till årets bästa handledare inom Region Örebro län, och till 2014 års Ledstjärna har utsetts Michael Holmér, överläkare vid geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. 

I motiveringen till priset framförs bl a att »Michael är en enastående förebild, handledare och föregångsman vars kunskapsförråd är både brett och djupt. Han kan på ett inspirerande sätt föra över sin kunskap till sina adepter och tar sig alltid tid att handleda och svara på kniviga frågor oavsett sin egen arbetsbelastning. Michael vågar gå in i svåra diskussioner och föra etiska dilemman upp till ytan i det dagliga arbetet. Som handledare ger han ovärderligt stöd, uppmuntran, konstruktiv feedback och konkreta råd. Michael Holmér förkroppsligar den lärare och läkare som vi skulle vilja bli framöver«.

Samtidigt delades också den så kallade »Randningspokalen« ut till den klinik som bäst tagit hand om ST-läkare under deras sidotjänstgöring (randning), och priset gick till kärlsektionen vid kärl–thoraxkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.