ST-kollektivet på Skånes onkologiska klinik har instiftat ett handledarpris för att uppmärksamma den specialistkollega som inspirerat, bidragit, förkunnat, hjälpt, handlett, motiverat, stöttat eller på annat sätt varit en extra god förebild.

Till 2014 års mottagare av priset har utsetts Fredrika Killander med motiveringen: »En som tar stort ansvar och intresse i att lära vidare och förmedla sin kunskap. Hon är mycket rak och ärlig vid frågor och man förstår alltid precis vad hon menar. Dansant mellan humor och raka rör. Lyssnar och ger feedback. En förebild för framtida karriär helt enkelt.«