Svenska distriktsläkarföreningen instiftade för några år sedan ett hederspris kallat »Årets allmänläkarvän«. Mottagare ska vara en person som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och distriktsläkare.

Årets pris går till Cecilia Björkelund, distriktsläkare och professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet, med följande motivering: »Cecilia har med själ och hjärta förädlat allmänmedicinen genom sitt arbete som kliniker, lärare, handledare, chef, forskare och opinionsbildare. Hon har tydliggjort allmänmedicinen inom läkarutbildningen och fört fram allmänläkarperspektivet överallt där det saknats. För oss alla inom allmänmedicinen och för alla hon arbetat med har hon sist men inte minst varit en stor och viktig förebild.«

Priset delades ut i samband med Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte som hölls fredagen den 17 april i Stockholm.