Knut och Alice Wallenbergs stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och inom vården. Varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning med ytterligare 15 miljoner kronor i fem år.

De fyra första forskarna som får anslag är Peter Andersen, Umeå universitet, Anna Wedell, Karolinska institutet, samt David Erlinge och Martin L Olsson, båda verksamma vid Lunds universitet.

Peter Andersen, professor och överläkare i neurologi, har upptäckt att vissa proteiner aggregerar till klumpar i nervcellerna vid sjukdomen ALS. Förhoppningen är att hitta en terapi som kan bromsa det dödliga förloppet.

Cirka ett av två tusen barn föds med störd ämnesomsättning, vilket ofta leder till hjärnskador. Genom en högteknologisk genetisk  kartläggning har Anna Wedell, professor och överläkare i klinisk genetik, hittat den molekylära grunden för flera av dessa sjukdomar.

David Erlinge, professor och överläkare i kardiologi, har som mål att förebygga och minska dödligheten i hjärtinfarkt. Han kartlägger bl a molekylära mekanismer som driver åderförkalkning, och ska även studera nya innovativa behandlingar som kan förebygga hjärtinfarkt och minska dödligheten.

Martin L Olsson, professor och överläkare i transfusionsmedicin, ska fortsätta sin forskning kring blodgrupper. Han ska också undersöka hur olika virus, bakterier och parasiter, som HIV och malaria, utnyttjar blodgruppsmolekyler för att infektera vårt blod.