Foto: Göran Billeson

Avgångsklassen på läkarprogrammet i Linköping har traditionsenligt delat ut Kandidat Kork-priset till den handledare som under utbildningen även fått den mest korkade kandidaten att förstå.

Vårterminen 2015 går priset till David Engblom, universitetslektor i neurobiologi, med motiveringen: »För att han på ett pedagogiskt och lättsmält sätt förklarat hur hjärnan fungerar vid beroende, vad polisen gör i prefrontalcortex, när vi går från tanke till handling och när det kanske inte blir som vi tänkt. Förklaringsmodeller som man (faktiskt) kommer ihåg. Sympatisk och kunnig. David har på ett tydligt och relevant sätt förklarat några av de besvärligaste mekanismerna vi haft att lära oss. Med en bra känsla för lämplig nivå och tydliga förklaringsmodeller har han skapat intresse för de ämnen han föreläst om. Roligt att lyfta en föreläsare som skapar intresse för de prekliniska delarna.«