SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) och DLF (Distriktsläkarföreningen) i region Jämtland–Härjedalen har delat ut priset »Årets distriktsläkare«.

Till pristagare har utsetts Susanne Karling och Eje Åhlander, båda verksamma som distriktsläkare vid Kälarne hälsocentral sedan 2004. I motiveringen framförs att de får priset för många års hängivet arbete som allmänläkare i glesbygden – vilket varit ovärderligt för befolkningen och för landstinget – kombinerat med utvecklingsintresse och pedagogisk förmåga.