Distriktsläkarföreningen och SFAM Dalarna har utsett Kristina Jennische, ST-läkare vid kirurgkliniken, Falu lasarett, till årets allmänläkarvän i Dalarna.

I motiveringen till utmärkelsen framförs att Kristina Jennische som representant för en utpräglad sjukhusspecialitet, kirurgin, ofta (i kollegiala diskussioner och genom sociala medier) framhåller primärvården som ett centralt och viktigt nav i hälso- och sjukvårdssystemet. Hon deltar aktivt i AT-undervisning i samverkan med primärvårdsrepresentanter för att skapa en känsla av samförstånd och gemensamma mål. Som ordförande i Dalarnas läkarförening står hon ofta upp för och ställer sig bakom krav på utökade resurser och bättre arbetsförhållanden för primärvården.