Studenterna på kursen i klinisk medicin vårterminen 2014/höstterminen 2014 på Södersjukhuset i Stockholm har utsett Sophia Risendal, Lukas Geary och Anna Nyberg till bästa kliniska handledare.

De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av läkarstudenter. Kursen i klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under hela läkarutbildningen vidKarolinska institutet och omfattar större delen av två terminer.