Foto: Martin Stenmark

KI-forskaren och hjärtläkaren Lars Lund, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, har tilldelats Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor för studier kring hjärtsvikt.

Forskningsprojektet är unikt i sitt upplägg och omfattar två delar, dels grundforskning för att hitta mekanismerna bakom sjukdomen, dels arbete med det nationella svenska hjärtsviktsregistret RiksSvikt.

Lars Lund får forskningsanslaget för en landsomfattande randomiserad studie av läkemedlet spironolakton som görs helt inom registret. Registerstudien omfattar  4 000 patienter som rekryteras och följs under cirka fem år, och det är den första randomiserade studien av hjärtsvikt som görs i ett register i världen.