Foto: Olle Dahlbäck

Martin Jeremiasen, amanuens på avdelningen för kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, har av läkarstudenterna på termin 8 tilldelats priset »Skalpellen« för bästa handledning under vårterminen 2015.

I motiveringen framförs att »Martin har som amanuens på kirurgen gett studenterna en god introduktion i det omfattande ämnet. Med inriktning på kliniskt relevanta kunskaper har han ansträngt sig mer än förväntat för att tillgodose varje students behov. I trygg handledning har studenterna fått chans att utveckla sina praktiska kunskaper och prova kirurgiska moment. Därför vill studenterna premiera  Martin och hans förmåga att sätta studentens utveckling i centrum.«

Priset till bästa kliniska placering under vårterminen går till anestesiologi och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus, Lund.