Telmo Ramos, ortopedläkare vid Skaraborgs sjukhus, Skövde, har fått Svensk ortopedisk förenings utmärkelse för bästa avhandling under 2014. 

Han disputerade vid Sahlgrenska akademin i Göteborg med avhandlingen »On the treatment of tibial fractures with the Ilizarov fixator«. Priset, som är på 25 000 kr, delas ut till en person som försvarat den avhandling som bedöms komma att medföra störst nytta för ortopedin i framtiden.

Motiveringen lyder:»Årets stipendiemottagare är ett föredöme. Utifrån en personlig önskan att implementera en i sammanhanget mindre beprövad behandlingsmetod har han samvetsgrant och med stort tålamod sökt kunskap och genomfört välplanerade randomiserade kliniska studier. Hans ansträngningar har resulterat i ett fullvärdigt ’evidence based’ alternativ i behandling av tibiafrakturer.«