Martin Björck, professor i kärlkirurgi vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, har utsetts till president i European Society for Vascular Surgery, ESVS. Organisationen samlar i dag 2 000 kärlkirurger från i första hand Europa, men har medlemmar över hela världen. 

Ordförandeskapet sträcker sig över tre år, och det exekutiva uppdraget infaller år två med start i september 2016.