Foto: Stefan Zimmerman

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Karolinska institutet, har tilldelats årets Waijlit och Eric Forsgrens pris till framstående alzheimerforskare. Prissumman är på 100 000 kronor.

Hennes forskning fokuserar på förebyggande åtgärder, tidig diagnostik och behandling av kognitiv svikt, demens och Alzheimers sjukdom. Genom epidemiologiska studier har Kivipelto identifierat olika riskfaktorer för demens och Alzheimers sjukdom. Hon leder också FINGER-studien, den första interventionsstudien i världen som visar att det går att förebygga minnesstörningar.