Ulf Eriksson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Karolinska institutet, har utsetts till mottagare av Svenska Läkaresällskapets jubileumspris på 150 000 kr.

I motiveringen till priset framförs att han har identifierat flera proteiner med betydelse för fosterutveckling och sjukdom. Hans forskning visar att tillväxtfaktorn VEGFB kontrollerar upptag av fettsyror genom blodkärlsväggen, vilket kan bidra till fetma, insulinresistens och diabetes typ 2.

Prisutdelningen äger rum i samband med Läkaresällskapets årshögtid som hålls den 17 november.