Svenska Läkaresällskapet har utsett Magne Nylenna, professor i samfunnsmedisin, Kunskapssentret vid Universitetet i Oslo, till 2015 års mottagare av Bengt I Lindskogs språkpris.

Priset belönar medicinsk språkvård, och Magne Nylenna får priset för sina stora språkliga insatser för norsk och nordiskt medicinskt fackspråk i egenskap av mångårig redaktör för facklig tidskrift och författare av medicinska lexikon. Prisutdelningen äger rum i samband med Läkaresällskapets årshögtid den 17 november.