Signar Mäkitalo. Foto: Anders Friberg

Exempel på lyckade interventioner initierade av Signar Mäkitalo är utbrottet av svininfluensan H1N1 under säsongen 2009/10, som senare följdes av ett större regionövergripande utbrott av smitta med s k vancomycinresistenta enterokocker (VRE) inom den slutna vården. Vidtagna åtgärder var bl a förbättring av grundläggande hygienrutiner, utökad och förbättrad städning, liksom förändrad hantering av mat.

Pristagaren får, förutom äran, ett diplom och 10 000 kronor.