Axel Nordenskjöld.

Axel Nordenskjöld, överläkare vid psykiatrin på Universitetssjukhuset Örebro, ingår i en grupp forskare från Lunds universitet, Region Skåne, Örebro universitet och Region Örebro län som beviljats nio miljoner kronor av Vetenskapsrådet till en forskningsstudie om svår depression.

Studien ska pågå under två år och jämföra två behandlingar: elbehandling (elektrokonvulsiv terapi) och narkosmedlet Ketamin. Ketamin har visat sig ha smärtstillande och antidepressiv effekt i låg dos. Forskarna vill hitta den bästa behandlingen för olika patientgrupper med svår depression.

 – Balansen mellan nytta och risker med de olika behandlingarna kommer att undersökas, säger Axel Nordenskjöld i ett pressmeddelande.