Thomas Perlmann fattar klubban.

Thomas Perlmann är professor sedan 2001 och arbetar vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Hans forskningsområde rör nervsystemets utveckling och regenerativ medicin. Han disputerade vid Karolinska institutet 1991 och blev forskningsgruppledare 1994, efter att ha varit verksam vid Salk Institute i San Diego.

Thomas Perlmann är även chef för Ludwiginstitutet för cancerforskning vid Karolinska Institutet.