Agneta Bladh har lång och bred erfarenhet av styrelsearbete, och annat ledande arbete, från både den akademiska världen och från statsförvaltning. Fram till nu har Agneta Bladh varit ledamot i Uppsala universitets konsistorium och innan dess har hon bland annat varit rektor för Högskolan i Kalmar, statssekreterare på Utbildningsdepartementet och generaldirektör på dåvarande Högskoleverket.

Anders Ekblom, tidigare mångårig chef för AstraZeneca i Sverige och nu bland annat ordförande i styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset, utses till ledamot i Vetenskapsrådet styrelse.