Christoffer Rahm

Enligt juryns motivering bidrar Christoffer Rahm med sin bok till att den klassiska medicinska psykiatrin och de moderna neurovetenskaperna sammanförs.

Han tar ett helhetsgrepp på den nya neurovetenskapligt baserade psykiatrin och introducerar ämnet för läkare under utbildning, neurovetenskapligt intresserade psykologer och psykoterapeuter, samt specialistsjuksköterskor som utbildas i psykiatri.