Anne Örtqvist, Michael Persson.

Anne Örtqvists artikel »Antibiotics in fetal and early life and subsequent childhood asthma: nationwide population-based study with sibling analysis« är en registerstudie »av hög kvalitet som visar på djup förståelse för statistik och studiedesign«, enligt juryn.  

Michael Persson belönas för projektet »Short-term complications after coronary artery bypass grafting using bilateral internal thoracic arteries compared to single internal thoracic artery grafting«. Studien jämför kort- och långtidskomplikationer mellan en underanvänd men till synes nyttig kranskärls-kirurgisk operationsmetod och övriga vanliga operationsmetoder«.