Joanna Strömberg Johnson.

En fråga som Joanna Strömberg Johnson anser viktig att driva för SYLF är arbetet med en konkret plan för hur utbildningen av underläkare ska bedrivas inom ramen för projektet Framtidens hälso- och sjukvård.

– Det måste vara högprioriterat att säkra kompetenta framtida specialistläkare och chefer, och därför behöver vi i SYLF Stockholm fortsätta att arbeta för en ledarskaps-ST, säger Joanna Strömberg Johnson.

En annan viktig uppgift för föreningen, enligt SYLF Stockholms nya ordförande, är att ha ett särskilt fokus på nyanlända kolleger, för att de ska ha samma möjligheter till utbildningstjänster och etablering inom den svenska sjukvården, som läkare utbildade i Sverige.