Lars Högberg blev kandidaternas kandidat.

Lars Högberg, överläkare på Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, har blivit utsedd till årets AT-handledare 2015. Framröstad av AT-läkarna vid NUS, med motiveringen: 

»För sin undantagslösa humoristiska och uppmuntrande attityd. Lars Högberg är en inkännande och kunnig handledare, med välbetänkta motfrågor som uppmuntrar till reflektion. Han inspirerar till ledarskap, och håller en exemplarisk grupphandledning där alla tillåts att sjunga ut.«