Glada från vänster: AT-chefen Niclas Abrahamsson, AT-ansvarig Pernilla Rundlöf-Nygren och AT-studierektor Erik Salaneck.

Infektionskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala upprepar bedriften för året dessförinnan genom att vinna AT-Krut även för år 2015. Utmärkelsen är ett kvitto på att kliniken återigen hamnade i topp på AT-Kurt, ett kliniskt utvärderingsverktyg som Akademiskas samtliga AT-läkare använder kontinuerligt för att vitsorda sina placeringar.  Kurt används sedan 2011, även inom grundutbildningen.

De glada vinnarna från infektionskliniken: AT-ansvariga Pernilla Rundlöf-Nygren och AT-studierektor Erik Salaneck. De gratuleras av AT-chefen Niclas Abrahamsson (t v).