ST-läkarna Karin Olausson och Olaf Gräbel – fick var sitt pris. Foto: Karl Chevalley

ST-läkarna Karin Olausson och Olaf Gräbel på anestesikliniken, Salgrenska universitetssjukhuset, Östra, får kollegernas årliga pris som »Bästa kliniska handledare« respektive »Bästa bakjour«.

 Priset är en utmärkelse bland ST-läkarna på anestesikliniken, Östra sjukhuset. Sedan två år tillbaka röstar de fram kollegor som genom sitt engagemang och kompetens bidrar till en ännu bättre utbildning för ST-läkarna.