Robert Gad – dubbelprisad.

Robert Gad, som genomför sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, har för andra gången utsetts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på termin 8.

»Robert Gad är extremt pedagogisk och oerhört engagerad i sitt handledarskap«, lyder motiveringen till utmärkelsen. »Han har nog förstört oss alla som haft honom för alla framtida handledare«, tillägger läkarstudenterna.