Oskar Oskarsson får Prussiluskans stora pris 2015. Foto: Jakob Frie

Oskar Oskarsson får priset »…för att han alltid förmedlar sin stora kunskap på ett pedagogiskt sätt och alltid tar sig tid att undervisa, både ST läkare men även kandidater, sjuksköterskor och randande läkare« samt »…för sitt engagemang i att göra oss till bättre akutpediatriker, och för sin prestigelöshet.« Och sist men inte minst »…för att han med stor glädje och optimism undervisar oavsett tid på dygnet.«