Pristagaren Maen Yousef hyllas av fr v Emma Terner, vice ordförande SYLF Sörmland, Tess Lundin, t f verksamhetschef på medicinkliniken MSE och Cecilia Jansson, kassör SYLF Sörmland. Foto: Emelie Sundkvist.

SYLF Sörmlands årliga vandringspris, en statyett av Carl Milles skulptur »Guds hand«, delas ut till den läkare inom landstinget som särskilt bidragit till god handledning under året. 2015 års handledarpris gick till Maen Yousef, Medicinkliniken MSE.

Motiveringen till priset lyder: »För Maen Yousef är undervisning av yngre kollegor en naturlig och viktig del av arbetet. Det visar sig i det dagliga rondarbetet då han tar sig extra tid att sitta ned och undervisa. Han uppmärksammar också intressanta och lärorika fall. Trots hög arbetsbelastning lägger han ner mycket energi och kraft på undervisning. Det är inspirerande att arbeta med en överläkare som aktivt ställer frågor och utmanar ens medicinska kunskaper. Det bidrar till en längtan att läsa litteratur och fördjupa sig inom det nefrologiska området.«