Leif Svensson (t h) tar emot priset från Melvin Samson.

Leif Svensson har under 20 års tid bedrivit klinisk forskning av högsta internationella klass inom prehospital akutsjukvård, vilket har förändrat omhändertagandet av patienter som drabbats av hjärtstopp, stroke och hjärtinfarkt, enligt motiveringen till utmärkelsen. Som ett resultat av hans arbete har överlevnaden vid hjärtstopp fyrdubblats, och hundratalet fler patienter överlever varje år i Stockholms län.

Leif Svensson har byggt upp en plattform för hjärtinfarkt- och hjärtstopps­forskning i Stockholm, Sverige och internationellt. Han är grundare och ledare av Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset som idag är en av världens ledande forskningsgrupper inom ämnet.

Leif Svensson driver dessutom projekt för att på mer övergripande samhällsnivå identifiera var hjärtstopp inträffar och hur samhällets resurser bäst utnyttjas. Han har också varit huvudprövare i ett flertal större randomiserande kliniska prövningar, såväl nationellt som internationellt.

Genombrott i klinisk forskning är ett årligt pris inrättat av landstingets forskningsråd.