Ammar Taha, bästa handledaren för AT-läkarna i Alingsås, blev årets Hedersknöl. Foto: Kristina Stålberg

Årets hedersknöl, som utses av AT-läkarna på Alingsås lasarett, blev Ammar Taha. Utmärkelsen motiveras med att Ammar i rollen som handledare uppvisat ett stort kunnande, som han opretentiöst och engagerat förmedlar till sin omgivning. Han är tydlig och strukturerad samtidigt som han släpper in sina yngre kollegor i beslutsprocessen på ett sätt som starkt bidrar till teamarbetet, heter det. »Ammar Taha är en förebild i mötet med patienter och har alltid en trevlig framtoning. Han ger ett professionellt intryck, tar sig alltid tid att svara på frågor, och är således ett föredöme för Alingsås lasarett«.