Invalda: Anna Wedell och Diana Karpman.

Två kliniskt verksamma läkare blev nyligen invalda som ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademin – en ovanlig händelse. Vid akademins ordinarie sammankomst den 11 februari valdes Anna Wedell, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet, och Diana Karpman, professor i pediatrik vid Lunds Universitet, in i akademiens klass för medicinska vetenskaper.