Erling Åby Hedenius

Erling Åby Hedenius är ny psykiatrisk chefsöverläkare på Gotland. Han är nyinflyttad till Gotland från Örebro där han arbetat som överläkare inom heldygnsvården. Erling är intresserad av att utveckla psykiatrin ytterligare och att fortsätta det arbete som hans företrädare Jaroslaw Kornowski påbörjat.