Andreas du Bois och Yukiharu Hasegawa – hedersdoktorer.

Andreas du Bois har gjort »omfattande insatser för Lunds universitet /som/ har haft en stor betydelse för att området obstetrik och gynekologi kunnat nå den höga akademiska nivå och bredd inom gynekologisk cancer som råder idag«, heter det i motiveringen till promoveringen.

Yukiharu Hasegawa har främjat forskar- och studentutbytet mellan Nagoya University och Medicinska fakulteten i Lund, och bidragit till ett samarbete som »resulterat i över tio publicerade kliniska arbeten och samkörda registerstudier avseende omhändertagande av höftfrakturpatienter«.