Elisabeth Birath – prisad på onkologen.

ST-läkarna på Skånes Onkologiska Klinik har i år tilldelat klinikens handledarpris »Den Gyllene Knölen« till biträdande överläkaren i onkologi Elisabet Birath, med motiveringen:

»För stort engagemang, flexibilitet och djup empati gentemot patienterna. Dessutom strävar hon efter hög kvalitet, både med avseende på medicinska bedömningar och beslut, som omhändertagande av patient och anhöriga. Hon står också för goda relationer mellan kollegor och övrig personal. Allt det förmedlar hon i tid och otid till oss utbildningsläkare, både som förebild och i direkta konsultationer och diskussioner.«