Johan Fenhammar handledde bäst. Foto: Katarina von Schewelov

Johan Fenhammar på kliniken Barnanestesi och Barnintensivvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm, har tilldelats priset som bästa ST-handledare.

ST-läkarna som röstade för att Johan skulle få priset motiverade nomineringen så här:

»Johan Fenhammar tilldelas priset för bästa handledare för randande ST-läkare för att han i sin gärning som specialistläkare på BIVA-BANE ALB sannerligen verkar för att ta väl hand om samt entusiasmera sina medarbetare«. 

Enligt motiveringen till utmärkelsen hjälper Johan Fenhammar ST-läkarna att växa i sin yrkesroll och verkar för att de blivande ane-iva-specialisterna tillägnar sig en högre kunskapsnivå inom området omhändertagande av barn med anestesi-intensivvårdsbehov.

Det betonas också att ST-handledaren Johan inspirerar hela sin omgivning, inte bara STläkare.