Marika Nestor, Patrick Micke, Anna Dimberg och Clotilde Wiel.

Elva nya forskartjänster finansieras av Cancerfonden under 2016.  

Marika Nestor vid Uppsala universitet är en av fyra forskare som får Junior Investigator Award, som innebär en forskartjänst finansierad i sex år av Cancerfonden. Hennes forskning gäller ny, målsökande behandling vid skivepitelcancer i huvud- och halsregionen.
 

Patrick Micke vid Uppsala universitet tilldelas Senior Clinical Investigator Award, en sexårig klinisk forskartjänst, för att undersöka immunförsvarets påverkan på cancertillväxt och vilka patienter med lungcancer som har nytta av nya, effektiva immunterapier.

Anna Dimberg vid Uppsala universitet får Senior Investigator Award för hennes forskning om hur blodkärlen påverkar utvecklingen av den aggressiva hjärntumören glioblastom. Målsättningen är att hitta effektivare sätt att behandla sjukdomen. Tjänsten finansieras i sex år.
 

En av fyra postdoktorer som får sin tjänst finansierad i tre år är Clotilde Wiel vid Göteborgs universitet. Hon ska undersöka antioxidanters effekt på spridningen av lungcancer.

– Det är särskilt glädjande att flera av dessa tjänster går till forskare som inriktar sig på cancerformer som fortfarande har sämre prognos, såsom hjärntumörer, lungcancer och tumörer i huvud- och halsregionen, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Under 2016 kommer totalt 56 cancerforskare att ha sina tjänster finansierade av Cancerfonden. Det innebär forskningsanslag för sammanlagt 454 miljoner kronor – en ökning med 18 miljoner kronor sedan föregående år.