Lars Bläckberg lyfter sina elever. Foto: Mattias Pettersson

Lars Bläckberg, lektor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap i Umeå får medicinska fakultetens pedagogiska pris 2016. Han är en av de mest kända och uppskattade lärarna. Han ansvarar för en stor del av undervisningen på läkarprogrammets första två terminer i kurserna som handlar om cellens struktur och funktion samt organsystemens struktur och funktion. Han undervisar även inom områden som digestion och resorption av födoämnen, benbildning med mera. 

Lars Bläckberg är docent i medicinsk och fysiologisk kemi sedan 1986. Hans forskning har handlat om spädbarnsnutrition, om bröstmjölkens betydelse för det lilla barnet. De senaste åren har han dock ägnat huvudsakligen åt undervisning – med uppskattat resultat.

– Det här betyder väldigt mycket för mig, det ger mig extra krut inför slutspurten, säger Lars Bläckberg, som har några år kvar innan han går i pension efter bortåt 40 års undervisning på läkar-, tandläkar- och biomedicinprogrammen.

I bedömningsgruppens motivering till valet av pristagare heter det bland annat:

»Lars har spelat en viktig roll i utformningen av den case-baserade undervisningen inom läkarprogrammet, samt nuvarande utformning av tandläkarprogrammet och masterprogram i biomedicin. Mottagaren har en unik förmåga, via enkla hjälpmedel, att entusiasmera studenter såväl som lärarkollegor. Studenterna stimuleras till kritiskt tänkande och självständighet. Kollegorna arbetar gärna fram fungerande arbetsmoment tillsammans med pristagaren.«