Glada pokalvinnare från »neurofys« i Örebro, fr v: Gunilla Ahlsén, Kathe Dahlbom och klinikchef Martin Gunnarsson. Foto: Cathrine Ersmarker/SYLF Örebro.

Motiveringen till utmärkelsen lyder i sammandrag: »Som randande läkare på neurofys möts man av viljan att lära ut såväl de praktiska aspekterna av undersökningarna som hur den kliniska verkligheten, anatomin och de neurofysiologiska fynden samspelar. Schemat är väl planerat så att det förutom det vardagliga arbetet fanns gott om tid för diskussion, frågor, fallbeskrivningar och till och med gemensam litteraturgenomgång… Även själva patienturvalet anpassas efter den randade läkarens specifika behov och mål med randningen. Detta främjar i högsta grad utbildningen men fungerar också i klinisk vardag och visar att ledningen och administrativ personal engagerar sig i placeringen.«