Maria Albertsson fick årets Tarmcancerpris 2016. Foto: Wictoria Hånell.

Maria Albertsson, professor i onkologi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping fick utmärkelsen Årets Tarmcancerpris 2016 på patientföreningen Mag- och Tarmförbundets Tarmcancerdag den 10 mars.  

Professorn hyllas av patientföreningen för sitt ihärdiga arbete för att äldre patienter med spridd tarmcancer ska få den vård som de behöver – även när »utsikterna är dåliga och tidigare besked från vården varit nedslående«.

Maria Albertsson har förklarat att patienter med spridd tarmcancer ofta förbises inom sjukvården, trots att de med rätt behandling kan ges längre liv och bättre livskvalitet än vad som fallet är i dag. 

Tarmcancerpriset är instiftat av patientföreningarna Mag- och Tarmförbundet och ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet, och tilldelas personer eller grupper som förbättrat vårdvillkor och tillvaro för personer med tarmcancer. Tarmcancerpriset består av ett diplom och 10 000 kronor i reda pengar. 

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen.